Problem med video

Video är ett utmärkt hjälpmedel för att dokumentera komplicerade processer, men kan inte mäta sig de mångdubbelt bättre notationssystemen.

I brist på mogna notationssystem används idag video i allt större utsträckning. Videon klarar nämligen av en av notationssystems många uppgifter, att beskriva vad som har skett. Elitidrotter idag använder sig i allt större utsträckning av video, delvis för att teckensystemen inte räcker till för att kunna notera vad som sker på spelplanen, eller för enskilda moment i individuella idrotter. Detta är verkligen som att jämföra äpplen och päron, eller kanske snarare möss med elefanter. I själva verket är de två, notationssystem vs. video, knappast ens jämförbara, då de fungerar bra för olika saker.

  • Ingen kompositör skulle naturligtvis byta bort möjligheten att använda sig av noter och istället bara visa videos på hur andra har spelat tidigare.
  • Ingen arkitekt skulle välja att förse hantverkarna med en video på ett tidigare, annorlunda, byggnadsprojekt istället för att skicka en ritning.
  • Ingen matematiklärare skulle välja att använda video på en lektion, istället för ställa upp formlerna och lösa dem med studenterna.

En jämförelse av notationssystem med användning av video ger en klarare bild.

  Notationssystemet undolo™  Video
Kan visa hela matcher NEJ, grundläggande inte JA
Kan visa spelmoment JA JA
Kan ta bort vissa parametrar, bruset, som stör JA NEJ
Kan användas på papper och whiteboard och inte bara där man har en digital skärm JA NEJ
Kan ändra något i det som beskrivits (ex hur backen sprungit) JA NEJ
Kan beskriva vad som ska ske, hur man ska spela JA NEJ, bara om man ska spela exakt som på videon
En ”stillbild” kan beskriva flera händelsemoment över tid JA NEJ
Visar ALLT som skett NEJ JA
Bra för att inspirera och motivera JA, ibland JA

Video är inte dåligt alls. Det är bara ensidigt inriktat på att beskriva ett fåtal av notationssystems många funktioner. När det gäller möjligheterna att utveckla idrott och andra discipliner innebär videoinspelningar en helt onödig begränsning.

ATM Notation – Sällinge 41, 755 98 Uppsala, Sweden – +46 (0)18-13 07 40info@atmnotation.com