Problem med ord

Ord är fantastiska på många sätt. Samtidigt är ord usla för att beskriva det som notationssystem beskriver. Försök själv ersätta musiknoter eller byggnadsritningar med ord.

Ordens bojor

Talade och skrivna ord innebär en påtaglig begränsning vid alla försök att kommunicera mångdimensionella, komplexa företeelser, oavsett om det är en symfoniorkesters musik, ett arbetslag av hantverkare eller vad som försiggår på en spelplan i lagidrotter. Fyra skäl till denna kraftiga begränsning är:

  • Talade och skrivna ord är endimensionella. Man kan bara säga eller skriva en sak samtidigt (även om humor och ironi kan förändra betydelsen). Här har notationssystem i exempelvis musik och det som jag utvecklat för lagidrotter en väldig fördel, då man kan kommunicera två, tre, fem eller till och med mer än tio olika saker i en och samma, lättlästa, figur. Pianister kan utan problem läsa komplicerade partitur utan problem. Jämfört med musikens, mycket avancerade och under 1000 år utvecklade, system är idrottsnotationen en barnlek för varje lagidrottare.
  • Talade ord glöms. Vad som än sägs på en träning så kommer man ihåg en oerhört liten del av det; kanske fem procent, kanske en procent. Hur mycket kommer du själv ihåg av allt som sagts under en specifik träning, för tre månader sedan?
  • Ord, oavsett om de talas eller skrivs, tolkas oerhört olika. Vi kan lyssna på samma föredrag men uppfatta det helt olika. Så är det för idrottare också. Ett ord som ”press” kan innebära olika saker för varje person i laget. Här innebär notationssystemet att detta tolkningsutrymme försvinner; nu kan tränare och spelare äntligen få samma bild för vad man talar om, oavsett om det är en spelprincip, kombination, manöver eller något annat.
  • Ord för vad som sker på spelplanen, vad målen är och hur man kan kommunicera, kräver att detta kan noteras. När detta är gjort – och man har samma bild för vad som avses – kan man också ge namn till varje princip, manöver och kombination. Detta, som redan är legio på en något enklare nivå i rally och curling, leder till att man först kan lära sig snabbare, men sedan leder till en utveckling av idrotten. Från att tala om Messis magiska väggspel ser man ett antal olika kombinationer. När dessa har namn kan man lättare prata om dem, utveckla dem och välja mellan dem också under match.

Nu skulle någon kunna hävda att möjligheten att styra många olika variabler medför en begränsning av kreativiteten.
Tvärtom!
Det faktum att man kan notera en mängd olika variabler i musiknotation (exempelvis tonhöjd, tonlängd, tonstyrka, hastighet) innebär inte att man inte kan spela utan noter.

Det faktum att man kan använda felmarginaler och extrem noggrannhet i tekniska ritningar innebär inte att man inte kan göra skisser.

Naturligtvis går inte musiknoter eller byggnadsritningar att ersätta med ord. Endimensionella ord lämpar sig helt enkelt inte för att kunna beskriva processer som är komplicerade i rums- och tidsperspektiv. Ju förr man inser det, desto snabbare kommer man se nya möjligheter att kommunicera effektivt med ny notation.

ATM Notation – Sällinge 41, 755 98 Uppsala, Sweden – +46 (0)18-13 07 40info@atmnotation.com