Konsulttjänster

Alltför få kommunikationskonsulter inser ordens begränsningar. Bättre kommunikation löses inte alltid med mer text och bilder.

Hur skulle musiken ha utvecklats utan notsystem. Hur skulle våra stadskärnor sett ut om inte ritningsnotationen utvecklats? Hur skulle matematikundervisningen fungerat om inte formelnotationen hade utvecklats? Tanken svindlar. Från en munks enkla tankar om att musik måste kunna gå att ”läras från papper” ändrades hela musikhistorien. Branscher och discipliner har revolutionerats av alternativa notationer där orden inte räcker till.

Skulle du vilja vara med om en sådan resa?

Finns det processer och procedurer där ord inte fungerar bra för att beskriva dem, där inlärning tar månader och år och där kompetensöverföring är problematisk?

Missa inte möjligheten att kontakta oss så att vi kan hjälpa dig att se om du och ditt företag vill vara med om att skapa det som så småningom kanske blir en ny världsstandard i din bransch.

ATM Notation – Sällinge 41, 755 98 Uppsala, Sweden – +46 (0)18-13 07 40info@atmnotation.com