Implementering av undolo™

Genom idrottsspråket undolo™ får tränare och spelare samma möjlighet som kompositörer och arkitekter har; de kan notera det vill prata om.

Oavsett om du är klubb- eller sportchef, tränare eller spelare så håller du nog med om att det aldrig är fel med mer kunskap.

  • Mer kunskap slår mindre kunskap.
  • Mer förståelse slår mindre förståelse.
  • Mer kommunikation slår mindre kommunikation.

Naturligtvis skulle inte någon kunna kräva av en kompositör att han istället för noter ska använda ord för att skriva sin nästa symfoni. Lika omöjligt är det att be en arkitekt att inte använda ritningar utan istället beskriva hur skyskrapan ska byggas med prosaskriven text. Här duger inte ord. Det behövs en notation som ligger närmare arkitektens hus och kompositörens musik. På samma sätt ger nu undolo™ idrottare och tränare ett språk. Nu behöver man inte gå omvägen via ord för att beskriva just det man vill förmedla; spelet.

Idrottsspråket undolo™ kommer göra din klubb eller ditt lag bättre. Förståelsen för spelet ökar. Missförstånden minskar. Ert spelet kommer att utvecklas och bli både snabbare och svårare för motståndare att möta.

Idrottsspråket Undolo

3 skäl för klubbar att använda undolo™

Prestation hänger på att personer dels förstår vad de ska göra, dels kan utföra det. Obeorende av om det handlar om att spela violin, svetsa eller i lagidrotter behövs dessa saker.

För att kunna förstå, måste kommunikationen vara tydlig. Undolo™ gör spelprinciper, kombinationer och spelstrategier tydliga. Dina spelare måste fortfarande klara av att spela men undolo™ hjälper i alla fall så att de förstår hur tränaren tänker.

I stort sett varje disciplin och genre som anammat en notation har först gjort det lättare att lära sig komplicerade saker. Man noterar det som redan finns, oavsett om det var musik, formler eller jongleringstricks. Sedan blir utbildningen effektivare.

Därefter, vilket kanske är det mest intressanta, börjar man att ändra i notationen; då utvecklas genren. Det kommer att ske för dig också.

Prata mera, skriker tränaren. Alltför ofta är det alltför tyst på plan, också i elitidrotten. Till viss del beror det på att det inte finns något välutvecklat ordförråd. Det i sin tur beror på att principer, kombinationer och manövrer har ansetts för svåra att notera; och det som inte går att notera kan inte heller ges ett namn.

Undolo™ ger nu möjligheten att notera allt detta; då går det också att tala om det och välja ”triggers” som styr valet av exempelvis kombinationer.

ATM Notation – Sällinge 41, 755 98 Uppsala, Sweden – +46 (0)18-13 07 40info@atmnotation.com