Fördelar med notation

Notationssystem är mångdimensionella. Du kan förmedla många olika förlopp samtidigt. Dessutom kan du ändra, analysera och utveckla processerna, något som vare sig ord eller video klarar av.

Hjärnan är fantastisk. Alltför ofta begränsar vi våra möjligheter till inlärning, analys och utveckling genom att inte utnyttja möjligheterna att göra mer eller mindre avancerade processer överskådliga. Varför kan en pianist utan större problem samtidigt läsa och spela musik han eller hon aldrig har hört tidigare, där varje not anges med tonhöjd, tonlängd, tonstyrka, hastighet, spelsätt, när man ska ha pedal och många andra parametrar? För hjärnan är detta faktiskt inte särskilt problematiskt att förstå hur alla tangenterna ska tryckas ned. Men skulle pianisten lika snabbt kunnat läsa samma musikstycke, om det var skrivet med ord? Nej, det skulle varit omöjligt. Svaret är naturligtvis musiknotationen, som helt enkelt är långt mycket bättre än ord för att förklara musiken.
Genom att använda sig av talade eller skrivna ord begränsas hjärnans möjligheter att ta till sig mycket information parallellt.

Lösningen heter notationssystem; att notera händelsförlopp, processer och procedurer med något annat än skrivna ord.

  • Till skillnad från ord är mogna notationsssystem mångdimensionella. En enda symbol en betyda flera saker samtidigt. Ett exempel på detta är musiknotation där toners tonhöjd styrs av den vertikala placeringen och tonlängden av hur många ”flaggor” tonen har. Ett annat exempel är idrottsnotationen undolo™ där exempelvis en symbol för en spelare, förutom position, kan visa en mängd andra egenskaper. Genom mångdimensionaliteten komprimeras budskapet, vilket gör det lättare för minnet när man ska förstå samband.
  • Till skillnad från ord kan notationssystem vara icke-sekventiella. Du kan läsa dem från flera olika håll, vilket ger större möjligheter att göra processer överskådliga.
  • Till skillnad från ord kan notationssystem vara icke-linjära, med exempelvis en mängd olika höjdpositioner. Matematikens formelnotation slår prosaskrivna formler med hästlängder.
  • Till skillnad från ord kan mogna notationssystem ha flera betydelser i EN enda symbol. Ett exempel är idrottsspråket undolo™, där ett enda streck beskriver hastighetens storlek och placeringen av strecket vilken riktning hastigheten beskriver.

Det finns gott stöd att hävda att skrivet språk är munnens språk medan notatationssystem är tankens språk.

ATM Notation – Sällinge 41, 755 98 Uppsala, Sweden – +46 (0)18-13 07 40info@atmnotation.com